Cóc Mua - Trang bách hóa online.
của sinh viên Đại học FPT

Cóc mua sẽ đem đến cho các bạn các sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý.
Chúng tôi cam kết đặt sự hài lòng của sinh viên trường Đại học FPT làm tiêu chí lớn nhất để phát triển.

Thành Viên

Các thành viên chính thức của Cóc Mua

Hiệp

Lập trình viên

Sinh viên K11, ngành Kỹ thuật phần mềm.

Ngọc

Thiết kế đồ họa

Sinh viên K12, ngành Thiết kế đồ họa.

Thắm

Quản lý

Sinh viên K11, ngành Quản trị kinh doanh.

Thắng

Truyền thông, marketing

Sinh viên K12, ngành Quản trị kinh doanh.